მუზეუმი – გუშინ, დღეს, ხვალ

მუზეუმი ბერძნული წარმოშობის  სიტყვაა და   მუზათა  ტაძარს,  მუზათა  მფარველობის  ქვეშ  მყოფ ადგილს   ნიშნავს, რომლის  ძირითად  ფუნქციებს კოლექციების შეგროვება, მისი შენახვა-მოვლა,  კვლევა და  საზოგადოებისთვის ჩვენება წარმოადგენს. მას,  როგორც საგანმანათლებლო ადგილს  და […]

Read Article →

გელათის მონასტერი

ფოტო: http://heritagesites.ge/?lang=geo&page=264 XI-XII საუკუნეები  მნიშვნელოვანი პერიოდია  საქართველოს ისტორიისთვის. ეს ის  ეპოქაა, როდესაც  სრულდება  ადრეფეოდალური  ხანა  და  იწყება ფეოდალური წყობილების განვითარების  მაღალი  საფეხური.  1089  წელს,  მას  შემდეგ რაც საქართველოს სამეფო  ტახტზე  დავით […]

Read Article →

აბრეშუმის დიდი გზა და მედიცინა

  მიმდინარე  წლის 10-14  სექტემბერს  თბლისში  ჩატარდა   მედიცინის  ისტორიის  საერთაშორისო  საზოგადოების (ISHM)   რიგით 44-ე  კონგრესი. ამ  მსოფლიო  მასშტაბის სამეცნიერო ფორუმზე 28 ქვეყნის 120–ზე მეტი დელეგატი იქნა დარეგისტრირებული,  რაც  დიდი  წარმატება   […]

Read Article →

ქრისტიანობა: გარდატეხა სამედიცინო_ბიოლოგიურ მსოფლმხედველობასა და ეთიკაში

  თეზა მედიცინისა და კაცობრიობის ასაკობრივი თანხვედრის შესახებ ყოველთვის არ არის გაზიარებული. ძველი აღთქმის მიხედვით კაცობრიობის გაჩენის პირველ ეტაპზე არ იყო ავადმყოფობა, `არც ურვა და წუხილი~. სნეულებები ჩნდება ადამიანთა მოდგმის […]

Read Article →

სააფთიაქო საქმე

სააფთიაქო საქმის შესახებ ჩვენ უკვე წინა პოსტში ვისაუბრეთ.  ვარძიის აფთიაქი, სადაც ნაათლად ჩანს ჯერ კიდევ XII-XIII საუკუნეში კარგად განვითარებული სამედიცინო საქმე. ამ სტატიაში კი მოცემულია XIX საუკუნში სააფთიაქო საქმის განვითარების […]

Read Article →

მიხეილ შენგელია

‘’ ყოველი მამულიშვილი თავის სამშობლოს უნდა ემსახუროს მთელის თავის ძალღონით, თანამოძმეთა სარგებლობაზე უნდა ფიქრობდეს და, რამდენადაც გონივრული იქმნება მისი შრომა, რამდენადაც სასარგებლო გამოგდება მშობელი ქვეყნისათვის მისი ღვაწლი, იმდენადვე სასარგებლო იქმნება […]

Read Article →

არქეოლოგიური გათხრებისას მოპოვებული სამედიცინო დანიშნულების იარაღ-ჭურჭელი

  ძველი ქართული მედიცინის ისტორიისათვის მნიშვნელოვანია არქეოლოგიური გათხრებისას აღმოჩენილი სამედიცინო დანიშნულების იარაღები თუ წამლის მოსამზადებელი და შესანახი ჭურჭელი. უძველესი პერიოდის (პალეოლითი, ენეოლითი) ასეთი ხასიათის მასალა საქართველოს ტერიტორიაზე არ მოგვეპოვება. თუმცა, […]

Read Article →